הפקת כתב כמויות

כתב הכמויות כולל את רשימת כלל העבודות הנדרשות לשיפוץ ומוגש למכרז קבלני ביצוע

כתב כמויות הוא אחד המסמכים החשובים ביותר לפני תחילת שיפוץ בית.

- לשלב הבא -

הרשמו וקבלו מידע וטיפים לתהליך השיפוץ

דילוג לתוכן