תכנון והפקת תוכניות

 • תוכנית הריסה: תכנית ההריסה כוללת סימון הקירות המיועדים להריסה. התוכנית תוגש לקונסטרוקטור הנבחר ע"י הלקוח/ה ובאחריותו/ה. שכר הקונסטרוקטור ישולם ע"י הלקוח/ה ואינו כלול בהסכם זה.

 • תוכנית בנייה: תכנית הבנייה כוללת סימון קירות לבנייה חדשה, סגירת/פתיחת חלונות או דלתות, מדידות וכו'. וכל הדרוש לתכנון התואם את דרישת הלקוח/ה.

 • תוכנית אביזרי חשמל: תכנית אביזרי החשמל כוללת מיקום נקודות החשמל, נקודות טלפון נקודות תקשורת ומיקומי תאורה ,שיתווספו לנקודות הקיימות בהתאם לשינויים.

 • תוכנית מיקומי תקשורת: תכנית מיקומי מצלמות, אזעקות ורשת אינטרנט.

 • תוכנית עבודות גבס והנמכת תקרות: התוכנית תכלול מיקומי הנמכת גבס ומיקומי נקודות מיזוג אויר.

 • תוכנית מיקומי נקודות אינסטלציה: התוכנית כוללת סימון מרכזי נקודות ביוב וברזים בחדרי הרחצה והמטבח.

 • תוכנית ריצוף: התוכנית כוללת מיקום הנחת אריחי הריצוף בדירות וסימון המרצפת הראשונה.

 • תוכנית ריצוף ופריסות חדרי רחצה ושירותים: התוכנית כוללת ריצוף, פריסה של כל קירות חדרי הרחצה, מרכזי סנטריה, ואריחי חיפוי הקיר.

 • תוכנית נגרות: הכנת תכנית מערך נגרות מפורטת לעבודות נגרות כולל חתכים ופריסות.

 • תוכנית מטבח: התוכנית כוללת תכנית מטבח ופריסה של קירות המטבח וכולל מיקומי ארונות, מדפים כיור ומוצרי חשמל.

 • תוכנית העמדת ריהוט: תכנית העמדת הריהוט כוללת העמדת הריהוט על פי גודלם הפרופורציונלי בחלל הדירה.
   
 • חוברת רשימת אלומיניום ו/או נגרות: שרטוטי החלונות להגשה לספק החלונות והדלתות.

 • הפקת כתב כמויות: כתב הכמויות כולל את  רשימת כלל העבודות הנדרשות לשיפוץ להגשה למכרז קבלני לביצוע העבודות במערך/חלוקה למקצועות העבודה הרלוונטיים.

הרשמו וקבלו מידע וטיפים לתהליך השיפוץ

דילוג לתוכן